Matematik

P ve Q Önermeleri - Başlık

Matematikte kesin bir hüküm verebildiğimiz ifadelere önerme adı verildiği bilinmektedir. Matematiksel mantık, önermelerle uğraşır. Her önerme bir yargı, bir bildirim, bir bilgidir. Günümüzde matematiksel mantık ya da Boole (Boyl) mantığının evrensel yapıya sahip olduğu bilinmektedir. Yani matematiksel mantık dile, dine, çevre koşullarına vb. bağlı değildir.

P ve Q Önermeleri Soruları

  

 Bir p önermesi için şunlar söylenebilir;

p önermesi doğru olabilir

   p önermesi yanlış olabilir.

p önermesi için iki farklı doğruluk durumu vardır.
 

Önermeler - Başlık
 


  

    :) Bu incelemeden aşşağıdaki sonuçları elde edebiliriz:

  1.    Her bir gruptaki her sözcük yalnız bir bilim dalı ile doğrudan ilişkilidir. Yani birinci gruptakiler coğrafya, ikinci gruptakiler, Türkçe ve üçüncü gruptakiler matematik bilimi ile doğrudan ilişkilidir.
  2.    Üç grupta yer alan sözcüklerin ortak yanı ise her sözcüğün bir bilim dalına ait özel bir anlamı ortaya koymasıdır. Bu anlam o bilim dalı ile birlikte anılır.

   Böylesine bir bilim dalı ile birlikte ana anlamı bulunan sözcüklere, o bilim dalının özel sözcükleri ya da terimleri denir. Bu durumda şunları söyleyebiliriz: Birinci gruptaki sözcüklerin her biri bi coğrafya, ikinci gruptaki sözcüklerin her biri bir Türkçe ve üçüncü gruptaki sözcüklerin her biri ise bir matematik terimidir.

   Bir terimin anlamını belirlemeye o terimi tanımlamak denir. Matematikte herhangi bir terim kendisinden önce tanımlanmış olan terimlerden yararlanarak tanımlanırsa bu terime tanımlı terim denir. Örneğin matematikte küp, denklem, rakam ve integral; Türkçede paragraf, parantez, virgül gibi terimler tanımlı terimlerden bazılarıdır. Bazı terimleri ise tanımlayamayız, sezgi yoluyla bu terimleri kavrarız. Örneğin matematikteki nokta, doğru, düzlem ve uzay tanımsız terimlerden bazılarıdır. Bu terimlere tanımsız terimler denir.


=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=